Základní informace – výstružníky s výměnnou hlavou

Menu - vystružování - výstružníky s výměnnou hlavou

Výstružníky s výměnnou hlavou - přehled produktů

S pevnou hlavou

Vystružování - výměnné hlavy - pevné - přehled

S rozpínací hlavou

Vystružování - výměnné hlavy - rozpínací - přehled

Držáky

Vystružování - výměnné hlavy - držáky - přehled

Přehled povlaků hlaviček - výstružníky s výměnnou hlavou

Vystružování - výměnné hlavy - povlak - bez povlaku

Bez povlaku

Vystružování - výměnné hlavy - povlak - TiN

Povlak TiN

Vystružování - výměnné hlavy - povlak - TiAlN

Povlak TiAlN

Vystružování - výměnné hlavy - povlak - TiCN

Povlak TiCN

Vystružování - výměnné hlavy - povlak - Alcrona

Povlak Alcrona

Vystružování - výměnné hlavy - povlak - Hardcut

Povlak Hardcut

Přehled dostupných držáků - výstružníky s výměnnou hlavou

Vystružování - výměnné hlavy - držák - krátký

Krátké provedení – pouze pro držáky s válcovou stopkou

Vystružování - výměnné hlavy - držák - modulární

Standardní provedení – držáky s válcovou stopkou a modulární

Vystružování - výměnné hlavy - držák - dlouhý

Dlouhé provedení – pouze pro držáky s válcovou stopkou

Přehled výměnných hlaviček - výstružníky s výměnnou hlavou

Vystružování - výměnné hlavy - hlava - přímá drážka
Přímá drážka
Vystružování - výměnné hlavy - hlava - spirálová drážka
Drážka v levé šroubovici

Označení nástrojů - výstružníky s výměnnou hlavou

Vystružování - výměnné hlavy - označení nástrojů

Poznámka:  u repasovaných nástrojů přidejte „R” před první číslici v označení

Vystružování - výměnné hlavy - sestavení nástroje - hlava

1.  Rozměr (jednotka)

Prázdné = metrický
           I = palcový

2.  Drážka

74 = přímá
77 = v levé šroubovici

3.  Typ hlavy

00 = pevná hlava
05 = rozpínací hlava

4.  Materiál (substrát)

K = karbid
S = cermet

5.  Povlak

L = karbid bez povlaku
V = cermet bez povlaku
N = TiN
C = TiCN
A = TiAlN
K = Alcrona
H = Hardcut

6.  Náběh (náběhová hrana)

E, M = drážka v levé šroubovici
A, F, G, L, N, T, V = přímá drážka
L, W, X, Y = přímá drážka s lamačem třísky

7.  Průměr (jednotky)

XX.XXX = metrický rozměr
X.XXXX = palcový rozměr

Kóty nástrojů - výstružníky s výměnnou hlavou

Symbol    Význam

   D1         průměr hlavy výstružníku
   D2         průměr upínací stopky
   L1         celková délka výstružníku
   L2         délka řezné části
   H          průměr velikost šestihranného klíče (viz upevňovací šrouby)

Vystružování - výměnné hlavy - výstružník - kóty

Sestavení nástroje - výstružníky s výměnnou hlavou

Sestavení nástroje
Kompletní nástroj s výměnnou hlavou se skládá ze tří částí.
Objednací čísla položek držáků a upevňovacích šroubů najdete na odpovídajících stránkách katalogu. Na stránkách výměnných hlav naleznete instrukce pro výběr komponentního nástroje. Pro výběr správných objednacích čísel jednotlivých částí nástroje se prosím řiďte těmito instrukcemi.
Instrukce pro výběr správných objednacích čísel držáků najdete na příslušných stránkách katalogu.

Vystružování - výměnné hlavy - sestavení nástroje

Jak vybrat výstružník - postup ve 3 krocích - výstružníky s výměnnou hlavou

Vystružování - výměnné hlavy - sestavení nástroje - hlava
Vyberte výměnnou hlavu
Vystružování - výměnné hlavy - sestavení nástroje - šroub
Vyberte upevňovací šroub
Vystružování - výměnné hlavy - sestavení nástroje - držák
Vyberte držák

Výměnná hlava – PEVNÁ

Objednací čísla:

Série

Série 7400

Série 7700

Typ drážky
Typ drážky závisí na zvolené sérii výstružníku

Přímá drážka

Vystružování - výměnné hlavy - typ drážky - přímá

Drážka v levé šroubovici

Vystružování - výměnné hlavy - typ drážky - spirálová

Druhy substrátů
a kódy povlaků

Vyberte si požadovanou kombinaci substrátu a povlaku hlavičky


Bez povlaku

TiN

TiCN

TiAlN

Alcrona

Hardcut
Karbid KL KN KC KA KK KH
Cermet SV SN SC SA SK SH

Doporučení pro volbu náběhové hrany hlavičky výstružníku

Série 7400

T F N G L A V
P
S
M
H
K
N

Optimální Dobré Vyhovující

Série 7700

E M
P
S
M
H
K
N

Optimální Dobré Vyhovující

Průměr
(tolerance H7)

Rozsahy průměrů a tolerancí jsou uvedeny v následující tabulce

Metrické (mm) Palcové (inch)
D1 Rozsah Tolerance (min./max.) D1 Rozsah Tolerance (min./max.)
11.800 – 18.000 +0/+0.018 0.4656 – 0.7086 +0/+0.0007
18.001 – 30.000 +0/+0.021 0.7087 – 1.1811 +0/+0.0008
30.001 – 50.000 +0/+0.025 1.1812 – 1.9685 +0/+0.0010
50.001 – 60.600 +0/+0.030 1.9686 – 2.3858 +0/+0.0012

Příklad objednávky:
Požadavky výstružníku od zákazníka:

Vystružování - výměnné hlavy - přehled objednávky
Výměnná hlava – ROZPÍNACÍ

Objednací čísla:

Série

Série 7405

Série 7705

Typ drážky
Typ drážky závisí na zvolené sérii výstružníku

Přímá drážka

Vystružování - výměnné hlavy - typ drážky - přímá

Drážka v levé šroubovici

Vystružování - výměnné hlavy - typ drážky - spirálová

Druhy substrátů
a kódy povlaků

Vyberte si požadovanou kombinaci substrátu a povlaku hlavičky


Bez povlaku

TiN

TiCN

TiAlN

Alcrona

Hardcut
Karbid KL KN KC KA KK KH
Cermet SV SN SC SA SK SH

Doporučení pro volbu náběhové hrany hlavičky výstružníku

Série 7405

T F N G L A V
P
S
M
H
K
N

Optimální Dobré Vyhovující

Série 7705

E M
P
S
M
H
K
N

Optimální Dobré Vyhovující

Průměr
(tolerance H7)

Rozsahy průměrů a tolerancí jsou uvedeny v následující tabulce

Metrické (mm) Palcové (inch)
D1 Rozsah Tolerance (min./max.) D1 Rozsah Tolerance (min./max.)
11.800 – 18.000 -0.005/+0.005 0.4656 – 0.7086 -0.0002/+0.0002
18.001 – 30.000 0.7087 – 1.1811
30.001 – 40.000 1.1812 – 1.5748
40.001 – 50.000 1.5749 – 1.9685
50.001 – 60.600 1.9686 – 2.3858

Příklad objednávky:
Požadavky výstružníku od zákazníka:

Vystružování - výměnné hlavy rozpínací- přehled objednávky
Rozpínací výstružníky, stavitelné výstružníky - banner 03