Základní informace – výstružníky s řeznými kroužky

Menu - vystružování - výstružníky - základní informace

Výstružníky s řeznými kroužky - přehled produktů - základní informace

Výstružníky s řeznými kroužky - vlastnosti

Vystružování - s kroužky - přímá drážka vzhled
S přímou drážkou
Vystružování - s kroužky - spirálová drážka vzhled
S drážkou v levé šroubovici

Přehled povlaků - výstružníky s řeznými kroužky

Vystružování - kroužky - povlak - bez
Bez povlaku (0)

Ideální volba pro nekovové materiály

Vystružování - kroužky - povlak - TiN
Povlak TiN (N)

Ideální pro všeobecné použití

Vystružování - kroužky - povlak - TiAlN
Povlak TiAlN (A)

Poskytuje vyšší tepelnou odolnost, čímž se zvyšuje životnost nástroje

Vystružování - kroužky - povlak - TiCN
Povlak TiCN (C)

Zajišťuje vyšší kvalitu povrchu

Vystružování - kroužky - povlak - Alcrona
Povlak Alcrona (K)

Vyznačuje se vysokou odolností proti opotřebení, umožňuje vyšší řezné podmínk

Vystružování - kroužky - povlak - Hardcut
Povlak Hardcut (H)

Vyznačuje se vysokou odolností proti opotřebení, zejména u aplikací bez použití chlazení

Popis jednotlivých částí - výstružníku s řeznými kroužky (modulární držák)

Vystružování - s kroužky - popis výstružníku

Vzhled nestejnoměrných roztečí zubů u řezných kroužků výstružníků

Vystružování - s kroužky - přímá drážka vzhled
Přímá drážka
Vystružování - s kroužky - spirálová drážka vzhled
Drážka v levé šroubovici

Označení nástrojů - výstružníky s řeznými kroužky

Vystružování - s kroužky - objednací číslo

Poznámka:  Pokud mají být průměr a tolerance uvedeny v palcových jednotkách, vložte „I” před první číslici v označení výstružníku

1.  Měrná jednotka

Prázdné = metrické (mm)
           I = palcové (inch)

2.  Povlak a jakost karbidu (substrátu)

2000-KT = karbid bez povlaku
2TIN-KT = karbid s povlakem TiN
2TIC-KT = karbid s povlakem TiCN
2TIA-KT = karbid s povlakem TiAlN
2TLK-KT = karbid s povlakem Alcrona
2TLH-KT = karbid s povlakem Hardcut

2AVC-ST = cermet bez povlaku
2ANC-ST = cermet s povlakem TiN
2ACC-ST = cermet s povlakem TiCN
2AAC-ST = cermet s povlakem TiAlN
2ALK-ST = cermet s povlakem Alcrona
2ALH-ST = cermet s povlakem Hardcut

3.  Náběh (náběhová hrana)

E, M = drážka v levé šroubovici
A, F, G, L, N, T, V = přímá drážka
J, W, X, Y = přímá drážka s lamačem třísky

4.  Průměr

XXX.XXX = Metrický (mm)
XX.XXXX = Palcový (inch)

5.  Tolerance *

3 desetinná místa = milimetrová tolerance v mm
4 desetinná místa = palcová tolerance v inch

* nejmenší dosažitelná tolerance = 0,005 mm (0.0002″)

Kóty nástrojů - výstružníky s řezným kroužkem

Symbol    Význam

   D1         průměr výstružníku
   D2         průměr upínací stopky
   D3         maximální průměr řezného kroužku
   L1         celková délka výstružníku
   L2         délka těla výstružníku
   L5         maximální přesah
   L7         délka stopky (upínací části)
   L15        délka řezné drážky (řezné části)

Vystružování - s kroužky - kóty výstružník

Sestavení nástroje - výstružníky s řezným kroužkem

Objednací čísla položek držáků a upevňovacích šroubů najdete na odpovídajících stránkách katalogu. Na stránkách výměnných hlav naleznete instrukce pro výběr komponent nástroje.
Pro výběr správných objednacích čísel jednotlivých částí nástroje se prosím řiďte těmito instrukcemi.

Instrukce pro výběr správných objednacích čísel držáků najdete na příslušných stránkách katalogu.

Vystružování - s kroužky - základní informace - sestavení výstružníku

Jak vybrat výstružník - postup ve 2 krocích - výstružníky s řezným kroužkem

Výběr řezného kroužku

Vystružování - s kroužky - výběr výstružníku - 1

Výběr držáku

Vystružování - s kroužky - výběr výstružníku - 2

Průvodce doporučení výstružníku - náběhová hrana, substrát a povlak

ISO Materiál Pevnost
(BHN)
Průchozí otvor Neprůchozí otvor
Nepřerušovaný řez Přerušovaný řez Nepřerušovaný řez Přerušovaný řez
Náběhová
hrana
Substrát
Povlak
Náběhová
hrana
Substrát
Povlak
Náběhová
hrana
Substrát
Povlak
Náběhová
hrana
Substrát
Povlak
P Automatová ocel
1118, 1215, atd.
do 150
150 a více
N
nebo
E
Cermet
bez povlaku
E Cermet
bez povlaku
J Cermet
bez povlaku
V Cermet
bez povlaku
Nízkouhlíková ocel
1010, 1020, 1522, 1144, atd.
do 250 N
nebo
E
Cermet
bez povlaku
E Cermet
bez povlaku
J Cermet
bez povlaku
V Cermet
bez povlaku
Středně uhlíková ocel
1030, 1040, 1050, 1140, 1151, atd.
do 300 N
nebo
E
Cermet
bez povlaku
E Cermet
bez povlaku
X Cermet
bez povlaku
V Cermet
bez povlaku
Legovaná ocel
4140, 5140, 8640, atd.
do 350 G
nebo
M
Cermet
bez povlaku
M Cermet
bez povlaku
X Cermet
bez povlaku
G Cermet
bez povlaku
Vysokopevnostní litina
4340, 4330V, 300M, atd.
240 – 450 G
nebo
M*
Karbid
Alcrona
M Karbid
Alcrona
X* Karbid
Alcrona
G* Karbid
Alcrona
Konstrukční ocel E Cermet M Karbid
TiAlN
X Cermet G Karbid
TiAlN
Nástrojová ocel M* Karbid
TiAlN
M* Karbid
TiAlN
X* Karbid
TiAlN
G* Karbid
TiAlN
S Žáruvzdorné slitiny G* Karbid
TiAlN
G* Karbid
TiAlN
X* Karbid
TiAlN
G* Karbid
TiAlN
Titanové slitiny T Karbid
TiAlN
T Karbid
TiAlN
T Karbid
TiAlN
T Karbid
TiAlN
M Austenitická nerezová ocel
304, 316, atd.
E Karbid
Alcrona
E Karbid
Alcrona
X Karbid
Alcrona
G* Karbid
Alcrona
Feriticko martensitická
nerezová ocel

416, 420, 17-4PH, 15-5PH, atd.
N
nebo
E
Cermet / Karbid
Alcrona
E Cermet / Karbid
Alcrona
X Cermet / Karbid
Alcrona
G Cermet / Karbid
Alcrona
K Tvárná litina
Sféroidní – GGG50
do 130
130 a více
V Karbid Alcrona
Cermet Alcrona
V Karbid Alcrona
Cermet Alcrona
J Karbid Alcrona
Cermet Alcrona
V Karbid Alcrona
Cermet Alcrona
Šedá litina
GC15 – GC20 – GC25 – GC35
V Karbid
TiAlN
V Karbid
TiAlN
J Karbid
TiAlN
V Karbid
TiAlN
S Bronz  Mosaz  Měď do 300 E Karbid
bez povlaku
E Karbid
bez povlaku
X Karbid
bez povlaku
G Karbid
bez povlaku
Hliník do 7% Si V Karbid bez povlaku V Karbid bez povlaku V Karbid bez povlaku G Karbid bez povlaku
víc než 7% Si G PCB bez povlaku G PCB bez povlaku G PCB bez povlaku PCB bez povlaku

       * Obraťte se na naše aplikační oddělení a požádejte o speciální geometrie, které prodlouží životnost nástroje.

Úhly a náběhové hrany výstružníků s řezným kroužkem

Vystružování - s kroužky - přímá drážka vzhled
Přímá drážka
Vystružování - s kroužky - spirálová drážka vzhled
Spirálová drážka

Přímá drážka – pro neprůchozí a průchozí otvory

Náběhová hrana Úhly Směr evakuace
třísek
Popis
A Vystružování - základní informace - úhel náběhu A Vystružování - základní informace - přímá - směr evakuace třísky  Náběh lze použít ke zlepšení povrchu
F nebo Y Vystružování - základní informace - úhel náběhu F a Y Vystružování - základní informace - přímá - směr evakuace třísky  Lze použít k odstranění ostřin na dně otvoru. Snižte posuv o 40 % hodnoty, která je uvedena na stránkách s  doporučenými řeznými podmínkami.

 F náběh = bez lamače třísek      Y náběh = s lamačem třísek

G nebo X Vystružování - základní informace - úhel náběhu G a X Vystružování - základní informace - přímá - směr evakuace třísky  Standardní a vhodný pro většinu materiálů.

 G náběh = bez lamače třísek      X náběh = s lamačem třísek

L nebo W Vystružování - základní informace - úhel náběhu L a W Vystružování - základní informace - přímá - směr evakuace třísky  Může poskytnout zlepšenou přímost. Snižte posuv o 40% hodnoty, která je uvedena na stránkách s doporučenými  řeznými podmínkami.

 L náběh = bez lamače třísek      W náběh = s lamačem třísek

N Vystružování - základní informace - úhel náběhu N Vystružování - základní informace - přímá - směr evakuace třísky  Ideální pro průchozí otvory. Je možné zvýšit posuv až na 100 % hodnoty, která je uvedena na stránkách s  doporučenými řeznými podmínkami.
T Vystružování - základní informace - úhel náběhu T Vystružování - základní informace - přímá - směr evakuace třísky  Vhodný pro slitiny na bázi titanu.
V nebo J Vystružování - základní informace - úhel náběhu V a J Vystružování - základní informace - přímá - směr evakuace třísky  Vhodný pro většinu materiálů a prodlužuje životnost nástroje.

 V náběh = bez lamače třísek      J náběh = s lamačem třísek

Spirálová drážka (levotočivá) – určena pouze pro průchozí otvory

Náběhová hrana Úhly Směr evakuace
třísek
Popis
E Vystružování - základní informace - úhel náběhu E Vystružování - základní informace - spirálová - směr evakuace třísky  Standardní a vhodný pro většinu materiálů

 Poznámka: Určeno pouze pro průchozí otvory

M Vystružování - základní informace - úhel náběhu M Vystružování - základní informace - spirálová - směr evakuace třísky  Umožňuje vyšší posuvy u ocelí s pevností nad 200 BHN.

 Poznámka: Určeno pouze pro průchozí otvory

Jakosti substrátů (karbidu) výstružníků s řezným kroužkem

Materiál Indikátor Popis – detail
Karbid K Jemnozrnný karbid využitelný pro většinu konvenčních vystružovacích aplikací.
Lze využít, pokud tuhost není dokonalá a musí být sníženy řezné podmínky.
Cermet S Cermet se vyznačuje vysokou odolností proti opotřebení a je doporučován pro abrazivní materiály a vysokorychlostní aplikace.
Nedoporučuje se v případě nízké tuhosti nebo nutnosti přerušovaného řezu.

Katalogový list - základní informace - výstružníky s řeznými kroužky

Rozpínací výstružníky, stavitelné výstružníky - banner 02